banner153
04 Ağustos 2020 Salı

Ademey Hafız Efendinin İsra ve Mirac Âyetlerini Tefsiri

11 Temmuz 2020, 07:23
Bu makale 620 kez okundu
Ademey Hafız Efendinin İsra ve Mirac Âyetlerini Tefsiri
M.KEMAL ATİK
Mirac sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındadır.  Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan “meâric” yükselme dereceleri anlamında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde geçer âyeti kerimede: “kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır”(el-İsrâ/ 17:1).
Semaya yükseliş diğer dinlerde de mevcuttur. Yahudi geleneğinde Hz. İdrîs, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. İsa gibi peygamberlerle bazı tarihî şahsiyetlerin yeryüzünden ilâhî âlemlere çıktığına inanılır.
Hadis kitaplarında İsrâ ve Miracla ilgili pek çok rivayet vardir ve bu rivayetlerde bazı farklılıklar mevcuttur. Meselâ sahih rivayetlerin bir kısmında doğrudan Mescid-i Harâm’dan semaya yükseliş anlatılır (Buhârî, “Ṣalât”, 1; “Tevḥîd”, 37; “Enbiyâʾ”, 5; “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 7). Ancak isrâ ve miracın aynı gecede gerçekleştiği kabul edilip rivayetlerin bütünü göz önüne alındığında Resûl-i Ekrem’in Mescid-i Aksâ’ya uğradığı ve burada içlerinde Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’nın da bulunduğu peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığı anlaşılmaktadır (Müslim, “Îmân”, 259; İbn Hişâm, II, 37-38).
İsrâ ve Miracın mahiyetine yönelik en önemli tartışma onun bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştiği konusundadır. Kimilerine göre bu yükselme fiziksel, kimilerine göre manevi, kimilerine göre hem maddi hem de manevidir. Hz. Aişe, "Miraç vakasının bedenle bir alakası yoktur, tamamen ruhsal bir olaydır. Hz. Peygamber’in bedeni yatağından hiç ayrılmamıştır" demiştir. Bu görüşü benimseyenler İsra Suresi’nin 60. ayetindeki "sana gösterdiğimiz rüya" şeklindeki ifadeye dayanmaktadırlar. Mirac hadisesi Hicretten bir yıl önce gerçekleşmiştir. Hz. Aişe Mirac olayında 4-5 yaşındaydı. Hz. Peygamberin vücudunun yerinden kaybolmadığını söylemesi ne derece gerçeği ifade eder? Bu habere temkinli bakan Kelâm ve hadis âlimlerinin çoğu olayın bedenen ve uyanık halde gerçekleştiği görüşünü benimsemişlerdir.
 Çağdaş birçok müellif de İsrâ ve Miracın ruhen gerçekleştiği kanaatindedir. Muhammed Hamîdullah da rivayetlerde geçen, “Uyku ile uyanıklık arası bir durumda idim” ifadesinden hareketle bu seyahatin Hz. Peygamber’in tam şuur halinde, fakat ruhunun hâkimiyeti altında gerçekleştiğini söyler (İslâm Peygamberi, I, 92).
Ademey Hafız Efendi kelam dersinde sık sık konuyla ilgili rivayetleri zikrettikten sonra kendi görüşünü şöyle ifade ederdi: “ İsra ve Mirac olayı ile ilgi çok farklı rivayetler vardır. Miracın, ruhsal bir yolculuk mu, yoksa ruh-beden beraberliğinde gerçekleşmiş bir yükseliş mi olduğu hususu tartışılmıştır. Rivayete göre Peygamber (s.a.v.), henüz peygamber olmadan önce Mescid-i Harâm'da uyurken üç kişi gelmiş, kendisini kaldırıp kalbini zemzem suyuyla yıkamış, içini hikmetle doldurmuş, sonra göklere çıkarmışlar. Her gök halkı, "Hoş geldin, safa geldin" diyerek Hz. Muhammed'i selamlamışlar.
Kur'ân'da ise yüce Allah'ın, bir gece vakti, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yürüttüğü kulu Muhammed'in, gittiği yerde Allah'ın harika olaylarına tanık olduğu anlatılmaktadır. Ayette yürüttüğü ifadesi var. Yürümek hem bedenle hem de ruhen gerçekleşir. Allah’ın kudreti peygamberini hem bedenen hem de ruhen yürütmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. Nitekim insan öldükten sonra bedenen değil ruhen dirilecek diyenlere karşı Yasin Sûresinin 77-78.âyetlerinde şöyle diyor:” Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyorlar? De ki: “Onlar ilk başta yaratmış olan diriltecek. Allah yaratmanın her türlüsünü bilir. Allah her şeye kadirdir.” Bu âyetlerde Allah’ın kudreti dile getiriliyor. Onedenle Sonsuz kudret sahibi olan Allah Peygamberini hem ruhen hem de bedenen kudretinin hikmet ve sırlarını göstermek üzere
bir gece Mescid-i Aksâ’dan göklere yükseltmiştir. Mirac bir mucizedir. Mucize hem beden hem de ruhla gerçekleşen olaydır”. Beş vakit namaz Mirac damı farz kılındı?(Devam Edecek)

Haberici -->

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
banner41
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV