banner153
banner156
23 Şubat 2020 Pazar

EMİR TİMUR’UN CİHAN HAKİMİYETİ ÜLKÜSÜ

01 Ekim 2019, 10:00
Bu makale 394 kez okundu
EMİR TİMUR’UN CİHAN HAKİMİYETİ ÜLKÜSÜ
ABDULKADİR YUVALI
Dünya, iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli ve büyük değildir. Nasıl gökyüzünde bir Tanrı var ise, yeryüzünde de bir tek sultan olmalıdır.”
(Emir Timur)
Emir Timur, Uluğ Türkistan’ın yetiştirmiş olduğu büyük insan, asker ve devlet adamı olarak Türkistan merkezli cihan imparatorluğunun kurucusudur. Aynı şekilde Büyük Hun imparatorluğunun hükümdarı Mete Han, Türkistan merkezli bir cihan imparatorluğunun kurucusudur. Mete Han, bozkırın ilk devlet teşkilatının kurucusu olarak bilinmektedir. Ötügen merkezli Göktürk İmparatorluğu, Türk devlet modelinin geliştirilmiş ilk örneğidir. Türk hâkimiyet anlayışına göre, devlet hayatında hükümdarlık yetki ve kudreti Tanrı tarafından bağışlandığından dolayı ilahî bir menşee dayanmaktadır. Nitekim Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın hükümdar oluşuyla ilgili “Tanrı yarlık verdiği için özüm tahta oturdum” ifadesi kullanılmıştır.
Türk tarihinde ilk örneğini Büyük Hun hükümdarı Mete Han’da gördüğümüz Türk devlet yönetimi; idarî, askerî, malî ve hukukî manada töre halinde dünden bugüne devam etmektedir. Bu yüzden tarihte bir siyasi kuruluşun Türk devleti olarak tanımlanabilmesi için Türk Devlet Geleneğini temsil etmesi, cihan hâkimiyeti ülküsüne sahip olması gerekmektedir. Nitekim tarihte Mısır ve Suriye toprakları merkezli kurulmuş olan Memluk Devleti’nin dayanmış olduğu halklar arasında ilk sırayı Araplar, Berberiler, Kıptiler, Türkler ve diğer unsurlar bulunmaktadır. Ancak 13.yüzyıl kaynakları bu devlet için anılan dönemde Türk devleti tabirini kullanmaktadırlar. Çünkü bu devletin yönetimi Türk devlet geleneği merkezlidir.
Türklerin İslâmiyet’i resmi devlet dini olarak kabullendikten sonra Türk-İslâm Devleti modeli gündeme gelmiştir. Yeni dönemde Türk hükümdarlarının hâkimiyetlerinin meşruiyetini doğrudan Allah’tan aldığı yani hükümdarlığı ve saadeti Allah’ın bahşettiği üzerinde durulmaktadır. Emir Timur’un kurucusu olduğu Timurlular Devleti, Türk devlet geleneği temelinde kurulmuş olan bir TÜRK-İSLAM DEVLETİDİR.
Tarihte kurulmuş olan Türk devletlerinin kurum ve kuruluşları TÜRKDEVLET GELENEĞİ merkezli iken, kuruluş amaçları ve idealleri yönüyle de TÜRK CİHAN HÂKİMİYETİ ÜLKÜSÜidealini temsil etmişlerdir. Konumuz olan Timurlular Devleti, Türk devlet geleneği temelinde kurulmuş; Türk Cihan Hâkimiyeti merkezli yönetilmiştir. Şu hâlde Timurlular Devleti, Türk Devlet Geleneği temelinde kurulmuş, Türk Cihan Hâkimiyeti idealiyle yönetilmiştir. Türk tarihinde Emir Timur ile Yıldırım Bayezid’in CİHAN HAKİMİYETİ ÜLKÜLERİ ÇAKIŞTIĞI için birbirleriyle savaşmışlardır. Aynı şekilde Osmanlı Padişahı Fatih sultan mehmed Han, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Padişah ile savaşmıştır. Emir Timur’un Altın Orda hükümdarı Toktamış ile savaşması vb. örnekler mevcuttur.
Emir Timur müthiş bir sezgi gücü, derin sağduyu sahibi, doğru mantık yürütme konusundaki başarısından dolayı tespitlerinde son derece isabetlidir. Bir liderde bulunması gereken özellikleri temsil ettiği için insanların güvenini kazanma konusunda son derece başarılı idi. Yakın çevresinde doğru söyleyenlerle dalkavukluk yapanları kolayca ayırt ederdi. Kendisi cesur olduğu için cesur ve doğru insanları sever ve onlarla birlikte çalışmayı ilke edinmişti. Savaş hilelerini iyi bilen, insanları kolayca tanıyan son derece zeki bir devlet adamı idi.
Türk devlet adamlarının devlet yönetme konusundaki ortak yönlerinden birisi olan TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ ÜLKÜSÜNÜN tarihimizdeki ilk örneklerinden birisi de Oğuz Kağan destanındakiÇADIRIMIZ GÖK, BAYRAĞIMIZ GÜNEŞ, yani Türk hakanlarına İslâmiyet öncesinde GÖK TANRI, Türk-İslâm devletlerinde ALLAH, yeryüzündeki bütün halkları (dinleri, dilleri ve kültürleri) yönetmek için kut yani yönetme şansı, talihi vermiştir.
Türk Cihan Hakimiyeti İdealinin sahibi, temsilcisi olan Türk hakanlarının ülkelerinde farklı dil, din ve kültürlere mensup olan insanların birlikte ve bir arada yaşayabilmelerinin sağlanması görevini İslamiyet öncesinde Gök Tanrı, İslami devirlerde Allah (C.C.) vermiştir.Nitekim Emir Timur, Mısır Memluk Devleti hükümdarı sultanına göndermiş olduğu mektubunda,” Kendisinin dünyada tek hükümdar olduğunu, dünyadaki diğer meliklerinin kendisine itaat etmeleri gerektiğini” söylemiştir.
Tarihimizde Türkistan merkezli büyük bir cihan imparatorluğunun sahibi Emir Timur, tıpkı diğer Türk hükümdarları gibi askerî faaliyetlerini doğu-batı yönünde yani Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan topraklar üzerinde mücadele etmiştir. Ülkesinin sınırlarına gelince, İtil nehrinden Ganj nehrine, Tanrı dağlarından, Bağdad, Şam, İzmir şehirlerine, Deşt-i Kıpçak bozkırlarına kadar uzanan büyük coğrafya üzerinde bir dünya devleti kurmuştur.
Emir Timur, devletini kurma sürecinde ilk seferini Harezm bölgesine, takiben Altın orda, Horasan, Kafkasya ve Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Anadolu, Hindistan seferi ve ömrünün vefa etmediği ama savaş yolculuğu sırasında vefat etmiş olduğu Çin seferi sıralanabilir. Emir Timur’un başarılarının sonucu, Türkistan coğrafyasında Moğol hakimiyeti yerine Türk hakimiyeti, Moğol-Türk İmparatorluğu yerine Timurlular Devletini kurmuştur. Emir Timur inandığı cihan hakimiyeti ülküsünü hayata geçirebilme uğruna ömrü boyunca yaz-kış, gece-gündüz,-sıcak demeden birbiri ardınca dört bir yana seferler düzenlemiş, savaşlarda mutlaka ordusunun başında ve en önde yer almıştır. Yaklaşık 35 yıl boyunca aralıksız mücadele etmiştir.
Türk tarihinde zaman zaman görülen hadiselerden birisi de aynı-benzer Cihan Hakimiyeti Ülküsüne sahip Türk devletleri arasında çatışmalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Timur ile aynı hakimiyet anlayışına sahip yıldırım Bayezid, Memluk Sultanları ve Altın Orda Hükümdarlarını karşı karşıya getirmiş olan ana sebep TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ ÜLKÜSÜ olmuştur.

Haberici -->

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
banner41
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV
banner157