banner153
21 Eylül 2020 Pazartesi

MÜFTÜ AHMET REMZİ AKGÖZTÜRK EFENDİ

13 Ağustos 2020, 06:38
Bu makale 618 kez okundu
MÜFTÜ AHMET REMZİ AKGÖZTÜRK EFENDİ
KADİR ÖZDAMARLAR
Kayseri müftüleri üzerinde araştırma yaparken, ilk müftünün İnayetullah Efendi olduğunu görmüştüm. Kendisinin üç sayfalık Tarih-i Kayseri adlı bir risalesi olduğunu da öğrenmiştim. Yaşadığı dönem aşağı yukarı Kanunî Sultan Süleyman zamanıdır.
Aradan geçen aşağı yukarı dört asır içerisinde birçok müftü gelip geçmiştir. Bunlar içerisinde eser sahibi, şair ve yazar olan sanatçı ruhlu şahsiyetlerde mevcuttur. Bunlardan biri de Ahmet Remzi Efendi’dir.
Babası Kayseri’nin ulema ailesinden Göncüzâde Nuh Efendi’nin oğludur. 1870 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk öğrenimini babasından ve zamanın değerli alimlerinden gömüştür. Bu iliim adamlarından özellikle Talaslı Halet Efendi’nin ayrı bir yeri vardır. Bu hocadan bilhassa Arapça ve Farsça öğrenerek icazet-nâme almıştır. Öyle ki kendisi Arapça yazıp, konuşur hale gelmiştir. İlim merakı ve aşinalığı sebebiyle yazma eserleriyle şöhret bulan Raşit Efendi Kütüphanesini kuran Raşit Efendi’nin hayat hikayesini, kütüphane fihristinin baş kısmına Arapça yazmıştır!
Bu ciddi eğitimin ardından 1897-1898 yılları arasında Terakki ve Ahmet Paşa ilkokullarında öğretmenlik yapmıştır.1908 kadar da Ahmet Paşa İlkokulu’nda başöğretmenlik (Muallim-i evvel) yapmıştır. Din İlimleri Dersine girerken bir ara Bir ara DarüL-Hilafe1909 ‘da Kayseri İdadisi’nde görev alırken, bir yıl sonra da Adana Adana Sultanisi ‘ne tayin edilmiştir.
8 Eylül 1911 yılında Kayseri Müftülüğü’ne tayin edilmiştir.Bir ara 1911 yılında da Kayseri DarüL-Hilafe Medresesi’nde de aynı derslere devam etmiştir. 7 Mart 1915 tarihinde kendisine müderrislik ünvanı verilmiş ve 16 Mart’ta beşinci rütbeden mecidi nişanı ile ödüllendirilmiştir.
Bu arada eserlerini yazmaya başlamıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla şu eserleri vardır:
1. İrşadü’l-Kârî fî Beyân-ı “Dat” ve’t ”Ta” il- Cârîalâ El-Sineti’t-Tali ve’t Mukri, Raşit Efendi Kütüphanesi, No: 21534,
2. Cevheretü’-Neyyire Manzumetü’l Hukuki’l-Aileti’l-Hayriyye Te’lif, Kayseri 1917.Raşit Efendi Kütüphanesi, No: 884 / 1-2,
3. El Cevheretü’r-Remziyetü’l-Ferdiyye Manzumetü’l- Azûdiye. Kayseri 1911. Raşit Efendi Kütüphanesi,No.1338 /2.
Bir kayıttan anlıyoruz ki bu eser Azudiddin Abdurrahman b. Ahmed b. el-İci’nin Ahlâk u Azudiyye adlı eserinin manzum tercümesidir. Bu eseri ayrıca zamanın Şeyhü’l İslâm’ı Musa Kazım Efendi’ye ithaf etmiştir.
4. Melceun-Necat li Muztarrati’z-Zevcat. Kayseri 1911. Raşit Efendi Kütüphanesi. 1911 /1,
5. Raf’ü Enzarü’l Cahidve’l Mu’anid fi Meşruiyet’iz-Zikri’l Cehri fi’l-Cevamive’l Mesacid. Raşit Efendi Kütüphanesi, No:1174.
I919’da İstiklâl Savaşı için kurulan Kuvva-i Milliye Teşkilatı’nın başına geçmiş ve değerli hizmetleri olmuştur. Ne yazık ki bugüne kadar bu teşkilatın kuruluşu ve hizmetleri, aldıkları kararlar konusunda derli toplu bir araştırma yapılmamıştır.
23 Nisan 1920 tarihinde meclise davet edilmiş ve Kayseri milletvekili olarak görev yaparken siyasî hayatı bir türlü benimsememiş ve altı buçuk ay sonra istifa ederek Kayseri’ye geri dönmüş ve Darü’l-Hilafe Okulunda yine din ilimleri konusunda dersler vermiştir.
Ölümüne kadar münzevi bir hayat sürmüştür.1926 yılında MilliEğitim Bakanlığı’ndan emekli olmuştur.
Nakşibendi Tarikatı’na mensup olan Ahmet Remzi Efendi1938 yılında Kayseri’de vefat etmiş ve Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’na defin edilmiştir.

Haberici -->

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
banner41
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV